Allsoft Ecommerce został członkiem Ogólnoświatowego Stowarzyszenia Centrów Kontaktowych

Allsoft Ecommerce został członkiem Ogólnoświatowego Stowarzyszenia Centrów Kontaktowych, organizacji, która zapewnia badania o światowej renomie, organizuje konferencje, możliwości do nawiązywania kontaktów i informację o najlepszym doświadczeniu w świecie centrów kontaktowych.

Gwarantujemy naszym klientom pomoc o światowej renomie!